clanstvo
Članstvo
Zabalj, Serbia

Seniorsko članstvo

od 16 do 65 godina

Osnovno članstvo
50% popusta na igru - green fee
€350
Vođenje hendikepa i članstvo u Golf Asocijaciji
Informisanje o turnirima i događajima u Golf klubu Centar
Članska karta Golf Centra
Zlatno članstvo
Besplatan izlazak na teren tokom cele godine
€1250
50% popust na kotizaciju turnira
Pristup svim sadržajima Golf Centra
Vođenje hendikepa i članstvo u Golf Asocijaciji
Informisanje o turnirima i događajima u Golf klubu Centar
Besplatan prostor u sobi za odlaganje golf opreme
Orman sa ključem u svlačionici
Članska karta Golf Centra
Srebrno članstvo
Besplatan izlazak na teren radnim danima – green fee
€850
Beneficirana cena izlaska na teren vikendom (50% popusta na igru – green fee)
Vođenje hendikepa i članstvo u Golf Asocijaciji
Informisanje o turnirima i događajima u Golf klubu Centar
Besplatan prostor u sobi za odlaganje golf opreme
Orman sa ključem u svlačionici
Članska karta Golf Centra

Juniorsko članstvo

do 16 godina

Osnovno članstvo
Besplatan izlazak na teren tokom cele godine
€200
Organizuje se po juniorskom programu
Vođenje hendikepa i članstvo u Golf Asocijaciji
Informisanje o turnirima i događajima u Golf klubu Centar
Članska karta Golf Centra

Super Senior članstvo

65+ godina

Osnovno članstvo
Besplatan izlazak na teren do 12h - podrazumeva da će igrač završiti sa igrom do 12h
€350
50% popusta na igru – green fee
Vođenje hendikepa i članstvo u Golf Asocijaciji
Informisanje o turnirima i događajima u Golf klubu Centar
Članska karta Golf Centra