become
Postani golfer
Zabalj, Serbia

Demo čas

Ukoliko niste sigurni da li je golf sport za vas, ali biste ipak voleli da probate da udarite lopticu i da saznate nešto više o ovom sportu, DEMO ČAS je pravi izbor za vas.

Saznajte opšte informacije vezane za golf u Srbiji i u svetu, upoznajte se sa golf opremom i sami probajte igrati golf. Pored toga, zaboravite na probleme i uživajte u prirodi i divnom ambijentu kompleksa Golf centra. Zakažite svoj demo čas i napravite sebi jedan zanimljiv dan.

Cena demo časa: 2000 RSD po osobi

academy

Golf Akademija

U saradnji sa Golf Asocijacijom Srbije, Golf klub Centar organizuje obuku, odnosno ”Golf Akademiju”, koju vode eminentni stučnjaci iz zemlje i inostranstva. Na akademiji se uče osnovne tehnike igre, golf pravila i etika, odnosno sve što je neophodno za dobijanje ”zelene karte” koja omogućava igru na bilo kom svetskom golf terenu.

Etikecija na golf terenu

 • ČLANOVI KLUBA TREBA DA PODIŽU UGLED KLUBA, ČUVAJU MATERIJALNA SREDSTVA KLUBA, POŠTUJU PRAVILNIKE I KUĆNI RED U SKLADU SA ODLUKAMA SKUPŠTINE.
 • IGRAČI TREBA DA SE PONAŠAJU U SKLADU SA DUHOM GOLFA KAO SPORTA – DISCIPLINOVANO, POKAZUJUĆI LJUBAZNOST I SPORTSKO PONAŠANJE U SVAKOM TRENUTKU. VREĐANJE ILI NEDOSTOJNO PONAŠANJE NEĆE BITI TOLERISANO I MOŽE BITI SANKCIONISANO SUSPENZIJOM.
 • DŽENTLMENSKO PONAŠANJE I LEPI MANIRI U GOLFU PODRAZUMEVAJU I POMOĆ SAIGRAČU U TRAŽENJU IZGUBLJENE LOPTICE.
 • POMERANJE, ŠUŠKANJE I RAZGOVOR U MOMENTU KADA SE IGRAČ KONCENTRIŠE DA IZVEDE UDARAC NIJE DOZVOLJENO.
 • ”GREENKEEPER” ILI U NJEGOVOM ODSUSTVU ZA TO OVLAŠĆENA OSOBA IMAJU PUNO PRAVO DA OGRANIČE ILI ZABRANE IGRU ZBOG LOŠEG VREMENA, STANJA TERENA ILI OPŠTEG ODRŽAVANJA TERENA.

Pravilnik korišćenja golf terena

 • PRE POČETKA KORIŠĆENJA BILO KOG SADRŽAJA GOLF CENTRA, ČLANOVI I GOSTI SU OBAVEZNI DA PRIJAVE SVOJE PRISUSTVO NA RECEPCIJI KLUBA.
 • IGRAČ ZA IZLAZAK NA GOLF TEREN TREBA DA IMA POLOŽENO ZA ,,GREEN CARD“ TJ. DA JE ČLAN NEKOG GOLF KLUBA.
 • IGRAČI KOJI BI ŽELELI DA IMAJU PRATNJU TOKOM IGRE (PRIJATELJI, DECA, PORODICA ITD.), POTREBNO JE DA TU NAMERU NAJAVE NA RECEPCIJI KAKO BI DOBILI INSTRUKCIJE O PONAŠANJU NE-GOLFERA NA TERENU.
 • IGRAČI NA TERENU MORAJU IMATI SVOJ SET ŠTAPOVA I DA BUDU ODEVENI U SKLADU SA GOLF KODEKSOM OBLAČENJA. NIJE DOZVOLJENO IGRATI U DŽINSU, TRENERICI, U MAJICI BEZ KRAGNE, PANTALONE MORAJU IMATI KAIŠ A MAJICA MORA BITI UVUČENA U PANTALONE. MEKANI KRAMPONI NA CIPELAMA SU DOZVOLJENI DOK SU METALNI ZABRANJENI.
 • MAKSIMALAN BROJ IGRAČA U SVAKOJ GRUPI JE ČETIRI.
 • IGRAČIMA JE DOZVOLJENO DA IGRAJU ISKLJUČIVO PO REDOSLEDU OPISANOM U “SCORE CARD”-U, NE PRESKAČUĆI IGRU NA GOLF POLJIMA.
 • KADA SE RUPA ZAVRŠI, TREBA PREĆI NA SLEDEĆU RUPU BEZ ODLAGANJA.
 • ZBOG DINAMIKE IGRE KOJA JE VAŽNA, DOZVOLITI BRŽIM GRUPAMA PROLAZ.
 • IGRAČ JE DUŽAN DA POPRAVI VILJUŠKICOM ZA REPARACIJU (DIVOT TOOL) UDUBLJENJA KOJA NASTAJU PADOM LOPTICE NA GREEN.
 • IGRAČ JE DUŽAN DA ŠTAPOM OTRGNUT BUSEN TRAVE (DIVOT) VRATI NA MESTO SA KOJEG JE OTRGNUTO.
 • IGRAČ JE DUŽAN DA NAKON KORIŠĆENJA PEŠČANIH PREPREKA (BUNKER-A) IZGRABULJA I POPRAVI NERAVNINE IZAZVANE SVOJOM IGROM KAKO BI IGRAČ IZA NJEGA IMAO ISTE USLOVE ZA IGRU.
 • VREME ZA TRAŽENJE IZGUBLJENE LOPTICE JE MAKSIMUM 5 MINUTA.
 • DA BI SE IZBEGLA OŠTEĆENJA NA RUPI, IGRAČI NE BI TREBALI DA STOJE SUVIŠE BLIZU RUPE, TREBA VODITI RAČUNA PRILIKOM RUKOVANJA ZASTAVICOM I UKLANJANJA LOPTICE IZ RUPE. NE KORISTITI ŠTAP ZA VAĐENJE LOPTICE IZ RUPE.
 • UPRAVLJANJE GOLF KOLIMA JE RIZIK ONOGA KO UPRAVLJA ISTIM. TROŠKOVI POPRAVKE NA GOLF KOLIMA, OŠTEĆENJA OD STRANE ČLANA ILI GOSTA BIĆE NAPLAĆENA. KORISNIK PRIHVATA I PREUZIMA ODGOVORNOST ZA SVE OBAVEZE U VEZI SA RADOM GOLF KOLA.
 • IZNOŠENJE LOPTICA SA DRVING RANGE-A JE MOGUĆE ISKLJUČIVO UZ PRISUSTVO GOLF INSTRUKTORA ZA VREME SPROVOĐENJA GOLF AKADEMIJE ILI TEAMBUILDING AKTIVNOSTI.
 • NIJE DOZVOLJENO SKUPLJANJE LOPTICA SA DRIVING RANGE TRAVNJAKA. PRIKUPLJANJE LOPTICA OBAVLJA ISKLJUČIVO OVLAŠĆENO LICE GOLF CENTRA.
 • NIJE DOZVOLJENO VIŠE OD DVE OSOBE I DVA SETA ŠTAPOVA U GOLF KOLIMA.
 • NIJE DOZVOLJENO GOLF KOLIMA ILI GOLF KOLICIMA PRELAZITI PREKO “GREEN”-A, “TEE-OFF” ZONE I IZMEĐU “BUNKER”-A.
 • NIJE DOZVOLJENA UPOTREBA MOBILNIH TELEFONA ZA VREME ZVANIČNIH TAKMIČENJA, DOK SE U OSTALIM PRILIKAMA UPOTREBA TELEFONA NE PREPORUČUJE ALI JE STVAR DOGOVORA SAMIH IGRAČA.
 • NIJE DOZVOLJENA ŠETNJA NA GOLF TERENU.
 • NIJE DOZVOLJENO DOVOĐENJE KUĆNIH LJUBIMACA TOKOM ODRŽAVANJA TURNIRA. VAN TERMINA ODRŽAVANJA OFICIJALNIH OKUPLJANJA I TAKMIČENJA, KUĆNI LJUBIMCI SE MOGU DRŽATI VEZANI NA
 • TERASI KLUBSKE KUĆE ILI VEZANI ZA GOLF SET NA TERENU.

 

Skupština Golf kluba Centar zadržava pravo da preduzme mere, uključujući uskraćivanje privilegija ili usluga, suspenzije i prestanka članstva u odnosu na kršenje ovih pravila i propisa. Pravila Golf Kluba mogu da se promene samo po odluci Skupštine Golf kluba Centar.

Bezbednost na golf terenu

 • NIJE DOZVOLJENO IZVOĐENJE POČETNOG UDARCA NA 6-OM I 7-OM UDARALIŠTU UKOLIKO SE UTVRDI PRISUSTVO IGRAČA NA 9-OM UDARALIŠTU ILI 6-OJ STAZI. GOLF CENTAR NE PREUZIMA ODGOVORNOST UKOLIKO SE DOGODE NESREĆNI SLUČAJEVI USLED NEPOŠTOVANJA OVOG PRAVILA. NEPOŠTOVANJE OVOG PRAVILA POVLAČI KAZNU ZA IGRAČA U SKLADU SA PROPISIMA I PRAVILIMA DONETIM OD STRANE SKUPŠTINE GOLF KLUBA CENTAR.
 • GOLF CENTAR NE PREPORUČUJE IGRU PREKO SUSEDNIH RUPA I ZA POSLEDICE TAKVE IGRE NE PREUZIMA ODGOVORNOST.
 • IGRAČI U FLIGHT-U MORAJU BITI IZA LINIJE IGRAČA KOJI SE SPREMA NA ISPUCAVANJE. NAJISTURENIJA OSOBA U FLIGHT-U JE IGRAČ KOJI SE SPREMA ZA UDARAC.
 • IGRAČI NE SMEJU IGRATI NAREDNI UDARAC SVE DOK SE IGRAČI U FLIGHT-U ISPRED NALAZE U DOMETU LOPTICE. IGRU NASTAVITI KADA JE UDALJENOST APSOLUTNO BEZBEDNA.
 • U SLUČAJU DA LOPTICA NEKONTROLISANO KRENE PREMA IGRAČIMA ILI GOSTIMA, A IGRAČ PROCENI DA BI ONI MOGLI BITI UGROŽENI, MORA VEOMA GLASNIM POVIKOM „FOR“ OBJAVITI EVENTUALNU OPASNOST.
 • AKO JE GRMLJAVINA U OBLASTI GOLF TERENA SVI IGRAČI MORAJU ODMAH DA PRESTANU SA IGROM.
 • OSOBLJE GOLF CENTRA MOŽE DA UPOZORI IGRAČE O LOŠEM VREMENU, ALI NE PREUZIMA OBAVEZU DA OTKRIJE LOŠE METEOROLOŠKE PRILIKE. IGRAČI PREUZIMAJU ODGOVORNOST NEPOŠTOVANJA OVOG PRAVILA I RIZIKE POVEZANE SA LOŠIM VREMENOM I GRMLJAVINOM.
 • JUNIORI STARIJI OD 14 GODINA MOGU SAMOSTALNO KORISTITI SADRŽAJE GOLF TERENA UKOLIKO IMAJU DOZVOLU ZA IGRU TJ. ”GREEN CARD”.
 • NEREGISTROVANI JUNIORI MOGU KORISTITI VEŽBALIŠTA U SKLOPU GOLF TERENA SAMO AKO SU POD NADZOROM RODITELJA, ČLANA KLUBA ILI GOLF INSTRUKTORA.
 • JUNIORI DO 12 GODINA MOGU DA BORAVE U KLUPSKIM PROSTORIJAMA ILI NA GOLF TERENU SAMO POD NADZOROM RODITELJA, ČLANA KLUBA ILI GOLF INSTRUKTORA.
 • KLUB NE MOŽE BITI ODGOVORAN ZA IZGUBLJENU, UKRADENU I OŠTEĆENU IMOVINU KOJA PRIPADA ČLANOVIMA KLUBA ILI GOSTIMA.

Seniori 16+ godina

12 časova sa instruktorom + polaganje + green card

Individualna golf akademija
250 eur
Grupna golf akademija
(za 4-8 osoba)
130 eur