clanstvo
Članstvo
Zabalj, Serbia

Seniorsko članstvo

od 16 do 65 godina

Osnovno članstvo
50% popusta na igru - green fee
€450
Vođenje hendikepa i članstvo u Golf Asocijaciji
Informisanje o turnirima i događajima u Golf klubu Centar
Članska karta Golf Centra
Status člana GKC do 1.februara 2025.godine
Zlatno članstvo
Besplatna igra- green fee
€1250
Vođenje hendikepa i članstvo u Golf Asocijaciji
Informisanje o turnirima i događajima u Golf klubu Centar
Besplatan prostor za odlaganje opreme u caddy room-u
Orman sa ključem u svlačionici
Članska karta Golf Centra
Status člana GKC do 1.februara 2025.godine

Juniorsko članstvo

do 16 godina

Osnovno članstvo
Organizuje se po juniorskom programu
€200
Vođenje hendikepa i članstvo u Golf Asocijaciji
Informisanje o turnirima i događajima u Golf klubu Centar
Članska karta Golf Centra
Status člana GKC do 1.februara 2025. godine

Super Senior članstvo

65+ godina

Osnovno članstvo
Igrač ima minimum 65 godina u momentu uplate članarine.
€400
Besplatan izlazak na teren do 12h - podrazumeva da će igrač završiti sa igrom do 12h
50% popusta na igru – green fee
Vođenje hendikepa i članstvo u Golf Asocijaciji
Informisanje o turnirima i događajima u Golf klubu Centar
Članska karta Golf Centra
Status člana GKC do 1.februara 2025.godine